Życzenia

Z okazji Święta Policji pragnę złożyć wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Policji życzenia zdrowia, pomyślności

i spełnienia wszelkich planów i zamierzeń,

tak w pracy zawodowej, jak i życiu osobistym.

Dziękuję za pełną poświęceń służbę oraz codzienną gotowość do niesienia pomocy i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Kolejny etap prac remontowych na będzińskim zamku zakończony

Zakończył się II etap prac remontowych obejmujący kolejny fragment muru zewnętrznego będzińskiego zamku w ramach zadania pod nazwą „Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego Zamku wraz z przyległymi przyporami od strony północno-wschodniej”.

Zmiana godzin otwarcia bawialni

W ramach akcji Lato w mieście od poniedziałku do piątku Bawialnia Będzin czynna jest już od godziny 13.00.

Słoneczniki 2017

Trwa kolejna edycja konkursu na najbardziej rozwojowe inicjatywy dla dzieci Słoneczniki 2017.

Odznaczenie od NSZZP

Podczas uroczystości z okazji Święta Policji otrzymałem Odznakę Honorową przyznaną przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów.